top of page

Hekim Olmayı Öğrenmek ... 2009

  • İzmir Amerikan Lisesi 1997

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003 – Tıp Doktoru

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 2009 - Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı

tipmezun.jpeg

1979 yılında İzmir’de doğdum. İzmir Göztepe’de avukatlarla dolu bir ailede keyifli bir çocukluk geçirdim. Ergenliğim İzmir Amerikan Lisesi’nde geçti. 18 yaşımda tıp okuma hevesiyle Ankara’ya geldim. Ankara’da üniversite yaşamının tadını çıkarırken bir yandan da ders çalışarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldum.

Üniversite öğrenciliği yıllarımda Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Atölyelerine devam ettim. Çok netleşmiş olan “çocuk psikiyatrist”i olma kararımla tıpta uzmanlık eğitimimi yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamlayarak, 2009 yılında çok istediğim “çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı” olmaya hak kazandım.

Uzmanlık eğitimim sırasında Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği bünyesinde “Psikodrama Yönelimli Ergen Grup Psikoterapisi”, “Aile Terapileri” ve “Bebek Ruh Sağlığı” konularında eğitimlere devam ettim.

2006 yılında Avrupa Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği bursu ile İtalya’da Avrupa Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Klinik Araştırmalar Eğitimi ve 2004-2009 yılları arasında Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü bünyesinde “Psikodramatik Sosyometrik Grup Terapisi” eğitimine devam ettim.

Tıpta uzmanlık tez çalışmamı çok değerli hocam Prof. Dr. Bahar Gökler danışmanlığında “Erken Çocukluk Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)” konusunda yaptım. Tez çalışmam 2008 yılında “Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Proje Ödülü”’ne layık görüldü.

Uzaklarda hekimlik yapmayı deneyimlemek ... 2012

Ardından Mardin Devlet Hastanesi’nde iki yıl zorunlu hizmet görevini uzman doktor olarak yerine getirdim. Bu süre içinde Türk Tabipleri Birliği Çocuk İstismarı ve İhmali Duyarlılık Grubu ile işbirliği içinde bölgede “Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım” eğitimlerinin düzenlenmesine eşlik ettim ve bölgede psikososyal gelişimde anne babanın rolü, ebeveynlik tutumları, çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişimsel özellikler, hasta çocuk ve ailesine yaklaşım ve sınav kaygısına yaklaşım konularında pek çok hizmet içi eğitimde eğitmen olarak yer aldım. 2010-2011 yıllarında gönüllü olarak Mardin Musa Cihaner Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda haftalık düzenli poliklinik, danışmanlık ve hizmet içi eğitim eğitmenliği hizmetleri verdim.

Zorunlu hizmetimi tamamladıktan sonra kısa bir süre İzmir Kent Hastanesi’nde ve Ankara Madalyon Psikiyatri Merkez’inde “çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı” olarak çalıştım.

2012 yılı başında tez çalışmamı sunmak için Uluslararası Cocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Iliskili Meslekler Birligi (IACAPAP; International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) bursu ile Fransa’ya gittim ve 20. IACAPAP Dünya Kongresi’nde uzmanlık tezimi sundum.

Öğretim üyesi olmayı öğrenmek ... 2015

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim Görevlisi – 2012

  • “Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Genç Bilim İnsanı” - 2013

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Doktor Öğretim Üyesi– 2014

  • Michigan Üniversitesi Psikiyatri Bölümü , Ann Arbor, ABD Misafir Öğretim Üyesi – 2014-2015

2012 yılı ortalarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na geri döndüm ve “poliklinik sorumlusu” öğretim elemanı olarak çalışmaya başladım. Aynı yıl bilimsel özgeçmişe göre Avrupa çapında seçilen sayılı genç hekim arasına girerek Avrupa Nöropsikofarmakoloji Derneği (ECNP; European College of Neuropsychopharmacology) bursu ile Avrupa Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Okulu’na devam etmeye hak kazandım. Aldığım eğitim sonrasında yaptığım çalışmaları yine Avrupa Nöropsikofarmakoloji Derneği (ECNP; European College of Neuropsychopharmacology) bursu ile Avusturya’da yapılan bir sonraki Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi’nde sundum.

tuna2.jpeg

2013 yılında meslek yaşamımda beni en çok gururlandıran olay gerçekleşti ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Yörükoğlu ailesi tarafından verilen “Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Genç Bilim İnsanı” ödülüne layık görüldüm.

2014 yılında anne oldum; çifte hediye gibi çok istediğim misafir araştırmacı pozisyonu kabulünü aldığımı da tam anne olduğum günlerde öğrendim. Hemen başvurularımı tamamlayıp Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği’ni almaya hak kazanarak 5 aylık oğlumla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Ann Arbor’a gittim.

 

2014-2015 yıllarında Michigan Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bebeklik ve erken çocukluk dönemi konusunda klinik, eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam ettim. Amerika Birleşik Devletleri’nde iken Otizm tanı ve izleminde dünya çapında altın standart olarak kabul edilen ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition) klinik eğitimini tamamladım ve otizm muayenelerini bu standart klinik görüşme aracılığıyla gerçekleştirmeye başladım. 

annarbor.jpeg
tunamic.jpeg

Öğretim üyesi olarak farklı deneyim alanları ... 2022

  • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçentlik Ünvanı – 2018

2015-2017 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na “poliklinik sorumlusu” öğretim üyesi görevini sürdürürken sırası ile önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Stajı Sorumlu Öğretim Üyesi, sonra Dönem VI Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Stajı Sorumlu Öğretim Üyesi olarak çalıştım. Pandemi döneminde 2020 yılında ise bir süre Hacettepe Üniversitesi Dönem VI Koordinatör Yardımcılığı görevini sürdürdüm. 2018 yılında Yüksek Öğretim Kurumu’ndan Doçentlik ünvanını ve 2019 yılında Üniversiteler Arası Kurum Koordinatörlüğünde Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yapılan Doçentlik sınavını geçerek Doçentlik kadrosunu almaya hak kazandım. 2018 yılında araştırma metodolojileri ve etik konusunda karşıma yeni bir sayfa açıldı, Ana Bilim Dalı’ndaki işlere ek olarak Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu Üyesi olarak atandım. 2020 yılında ise Etik Komisyona ek olarak Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na da üye olarak atandım ve üniversiteden ayrılana dek hem etik komisyon hem de etik kurulda haftalık aktif olarak çalıştım.

tunatv.jpeg

Araştırma metodolojileri ve bilimsel yayıncılık konusundaki merak ve istekle birlikte daha önce pek çok ulusal ve uluslararası dergide bilimsel araştırma makalesi hakemliği yapmış olmanın da getirdiği tecrübe ile 2018 yılında Web of Science Core Collection Social Sciences Citation Index (SSCI) veri tabanında bulunan Türk Psikiyatri Dergisi’nde yardımcı yayın yönetmeni; ve 2020 yılında Web of Science Core Collection Science Citation Index Expanded (SCIE) veri tabanında bulunan Turkish Journal of Pediatrics’de çocuk ve ergen psikiyatri bölüm editörü olarak çalışmaya başladım. Tüm bu süreçte üçünde yürütücü olduğum Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 9 bilimsel araştırma projesini tamamladım. Çoğu uluslararası yayına dönüşen 6 tıpta uzmanlık tezine danışmanlık yaptım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dönem I, V ve VI öğrencilerine ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanlık öğrencilerine Ruhsal Değerlendirme, Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Ruhsal Gelişim, Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Psikopatolojileri, Bağlanma Kuramı, Çocuk ve Ergenlerde Psikofarmakoloji ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar derslerini Türkçe ve İngilizce olarak anlattım. 2022 itibari ile uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış 50’den fazla makalem, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan 100’den fazla bildiri ve çok sayıda panel konuşmam, kitap bölümü yazarlığı ve çevirilerim bulunmaktadır.

tunatv2.jpeg
bottom of page